top of page
  • Writer's pictureNiina Ojala

Kuulea mukaan Ilmastositoumukseen
Kuulean tavoitteet ympäristövastuun osalta ovat kunnianhimoiset. Tärkeimpänä tavoitteenamme on ilmastonmuutoksen hillintä, joka on ollut yksi strategiamme peruspilareista heti yrityksen perustamisesta lähtien. Haluamme toimia sekä itse yrityksenä esimerkillisen vastuullisesti että myös auttaa omia asiakkaitamme pääsemään omiin ilmastotavoitteisiinsa ekologisilla suurteholaskenta- ja lämmityspalveluillamme. Emme tavoittele hiilineutraaliutta, vaan kunnianhimomme ajaa meitä pidemmälle, hiilinegatiivisuuteen.


Viimeisen puolen vuoden aikana olemme laskeneet päästömme GHG protokollan mukaisesti, sekä tehneet päästövähennyssuunnitelmat näiden pohjalta. Näiden päästölaskelmien ja päästövähennyssuunnitelmien avulla haimme Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus -tunnusta.


GHG protokolla on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan ja sen mukaisesti päästölähteet luokitellaan kolmeen luokkaan: organisaation omiin päästölähteisiin (Scope 1), ostoenergian tuotannosta aiheutuviin epäsuoriin päästöihin (Scope 2) sekä muihin organisaation arvoketjussa syntyviin epäsuoriin päästöihin (Scope 3). Selvitimme, mitkä ovat oman liiketoimintamme kannalta merkityksellisimmät Scope 1 ja Scope 2 -päästöt. Me Kuulealla haluamme kokonaisvaltaisesti huolehtia liiketoimintamme hiilijalanjäljestä ja tämän vuoksi otimme mukaan laskuihin myös palveluidemme hiilijälkeä mittaavan Scope 3 -tason.

Tulemme olemaan hiilineutraali kompensoinnin kautta vuonna 2021 ja tavoitteemme on saavuttaa hiilinegatiivisuus vuoden 2022 aikana.


Niiden päästöjen osalta, joita emme voi leikata, toteutamme kompensoinnin Gold Standard Climate+ Portfolion kautta. Kompensoinnin avulla palveluidemme käyttö sitoo yhtä paljon hiilidioksidia kuin niiden käytöstä aiheutuu. Tämän lisäksi teemme ilmastotekoja 4H Taimiteko -kampanjan avulla. Tulevaisuudessa tavoitteemme on edistää yhä hiilineutraalimpia toimintatapoja kaikessa toiminnassamme.


Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta hyväksyi Kuulean hiilineutraaliutta tavoittelemaan Ilmastositoumus-järjestelmään ensimmäisten edelläkävijäyritysten joukossa.31 katselukertaa0 kommenttia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page