top of page

Kuulea COMPUTING

suurteholaskentaan

Kuinka Kuulea COMPUTING -palvelu toimii?

Kuulea COMPUTING -palvelu on markkinoiden vihrein ja kustannustehokkain kumppani suurteholaskentaan (HPC eli High Performance Computing). Konseptimme tuottaa ekologisia pilvipalveluita perustuu kiertotalouteen, uniikkiin innovaatioomme hyödyntää tehokkaasti tiedon prosessoinnista sivutuotteena syntyvä hukkalämpö. Käyttämällä olemassa olevaa rakennuskantaa, vähentää ratkaisumme merkittävästi palvelusta syntyvää hiilijalanjälkeä perinteisiin datakeskuspalveluihin verrattuna.

 

Kuulea COMPUTING -palvelun datakeskukset on hajautettu ympäri Suomea olevien KUULEA HEATING -asiakkaiden kiinteistöihin. Hajautetulla järjestelmällä turvaamme palvelun toiminnan mahdollisissa häiriötilanteissa. Taustajärjestelmämme pystyy automaattisesti siirtämään laskentakuormia eri kiinteistöjen (datakeskusten) välillä.

Asiakasryhmät
Kuulea_kuvituskuva_Animaatiostudiot.png

Animaatiostudiot ja jälkituotanto

Edullista ja tehokasta

3d renderöintiä

Kuulea_kuvituskuva_Pankit ja vakuutusyhtiöt_rev.png

Pankki- ja vakuutuslaitokset

Kotimainen ja tietoturvallinen alusta pankki- ja vakuutussimulaatioihin

Kuulea_kuvituskuva_Insinööri- ja arkkitehtitoimistot.png

Insinööri- ja suunnittelutoimistot

Korkeaa laskentakykyä tarvitsevat simulaatiot, mallinnukset sekä muut teknisen laskennan tehtävät

Turvallinen ja tehokas kumppani

Käyttämällämme ISO 27001 -sertifioidulla pilvipalvelualustalla oleva tieto salataan päästä-päähän, eikä sitä säilytetä pysyvästi alustalla. Tämä mahdollistaa palvelumme hyödyntämisen myös tietoturvakriittisillä toimialoilla, kuten finanssi- ja vakuutusalan yhtiöillä. Palvelumme täyttää Euroopan keskuspankin tietoturvakriteerit ja sitä auditoidaan säännöllisesti.

 

Asiakkaidemme käytössä on ajantasaiset ja tehokkaat CPU- ja GPU-laskentaresurssit. Hajautetun järjestelmämme ansiosta laskentakuormat voidaan laskea tarvittaessa tuhansilla yhtäaikaisilla ytimillä, jolloin lopputulos voidaan optimoida asiakkaan aikataulutarpeiden mukaisesti.

Kustannustehokas hinnoittelu

Kuulea COMPUTING -palvelun kilpailukykyinen hinta perustuu kiertotalouden hyödyntämiseen. Koska datakeskuksemme sijaitsevat Kuulea HEATING -asiakkaidemme kiinteistöissä ja hukkalämpö hyödynnetään paikan päällä, meille ei synny kustannuksia datakeskuksen rakentamisesta, ylläpidosta, operoinnista, jäähdytyksestä ja lämmön siirrosta. Uudenlainen kustannus- ja tulonjakoajattelu mahdollistaa Kuulea COMPUTING -palvelun erittäin kilpailukykyisen hinnoittelun.

 

Palvelumme perustuu on demand -tyyppiseen tuntihinnoitteluun, mutta tarjoamme myös projektikohtaisia ja pidempiin käyttötarpeisiin perustuvaa kiinteää hinnoittelua.

Vihrein pilvipalvelu

Ympäristöystävällinen innovaatiomme hyödyntää kiertotaloutta ja tekee tarjoamastamme suurteholaskentapalvelusta hiilineutraalia. Näin autamme asiakkaitamme pääsemään omiin ilmastotavoitteisiinsa.

 

Datakeskuksen energian uudelleen käytön tehokkuutta kuvaava ERE-luku on Kuulean palvelussa 0,05 (Energy Reuse Effectiveness), ja se on markkinoiden parhaimpia. Pystymme siis muuntamaan datakeskukseen syötetystä energiasta lähes kaiken lämmöksi ja hyödyntämään sen Kuulea HEATING -asiakkaan kiinteistössä ilman siirtohäviöitä. Erikoisvalmisteisten palvelimien valmistuksesta ja kuljetuksesta syntyvät päästöt kompensoimme kansainvälisen Gold Standard -kompensointijärjestelmän kautta.

Tekniset valmiudet

Pilvipalvelualustassamme on laaja tuki eri ohjelmistoille. Olemme osa suurempaa yritysyhteisöä, jonka avulla pystymme tukemaan ja tarvittaessa toteuttamaan monimutkaisempienkin laskentatoteutusten käyttöönottoja ja laskentakuormien siirtoja alustasta toiselle.

Kuulea Computing -pilvikapasiteettia on mahdollista hyödyntää hyvin monenlaisiin suurteholaskentatarpeisiin. 

 

Esimerkkejä näistä ovat mm: 

  • 3d renderöinti (animaatiot) 

  • Virtauslaskenta (CFD – computational fluid dynamics) 

  • Finanssisimulaatiot (Monte Carlo Simulation) 

  • Koneoppiminen (ML – machine learning) 

  • FEM-laskenta (FEM - Finite Element Method) 

  • Molekyylidynamiikka (MD – Molecular Dynamics) 

  • Genomien sekvensointi (Genome Sequencing) 

 

Palvelun käyttöönottoon liittyvä tukimateriaali löytyy omalta tukisivustolta, jossa on ohjeet yleisimmin käytössä olevien ohjelmistojen liittämiseksi laskentaresursseihin.

Kiinnostuitko?
Kysy lisää!

bottom of page