top of page
  • Writer's pictureNiina Ojala

5 tärkeää asiaa render farmin valinnassa

Päivitetty: 3. syysk. 2021Aika ajoin mielessä saattaa käydä ajatus, tulisiko totuttua 3d-animaation renderöinnissä käytettyä alustaa muuttaa, esimerkiksi laitteiden ikääntymisen tai kustannusten nousun takia. Tässä kirjoituksessa käymme läpi tärkeimpiä asioita ulkoistettua render farm -palvelua mietittäessä, sekä kerromme kotimaisesta Kuulea Energian tarjoamasta ekologisesta vaihtoehdosta.


1. Oma farmi vai pilvi

Ensimmäisiä mietittäviä asioita on, halutaanko investoida omiin työasemiin tai palvelimiin vai tulisiko palvelu ostaa pilvestä luotettavalta render farm -kumppanilta. Omien laitteiden hankinta voi tuntua ensi ajatuksena houkuttavalta ja edulliselta vaihtoehdolta. Huomioon kannattaa kuitenkin ottaa, että investointiin voi sitoutua paljonkin omaa pääomaa sekä juoksevia kustannuksia sähkön käytöstä, lisensseistä, tilojen jäähdytyksestä jne. Omat laitteet tarvitsevat säännöllisesti ylläpitoa, työaikaa ja osaamista. Jos renderöinti toteutetaan omalla työkoneella, on hyvä huomioida, että renderöinti yleensä keskeyttää kaiken muun työnteon.

Jos omiin laitteisiin on päätetty investoida, voi isompi työkuorma yllättää, eikä oma kapasiteetti riitä. Tällöin on hyvä olla valmiina luotettava kumppani lisätarvetta varten. Investointia voi tarkastella myös siitä näkökulmasta, mikä on omien laitteiden keskimääräinen käyttöaste. Mikäli laitteet seisovat projektien välissä vähäisellä kuormituksella, kasvattaa se huomattavasti investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Luotettavan kumppanin löytäminen voi vapauttaa monelta päänvaivalta. Kotimaisen Kuulean pilvipalvelun käyttöönotosta ei synny aloitus- tai investointikuluja ja pääoma vapautuu näin muuhun käyttöön. Jos renderöintiä on aiemmin tehty omilla työkoneilla, vapautuu lisäksi työaikaa ja kapasiteettia kenties uusille projekteille.


2. Helppokäyttöisyys ja tuki

Animaatioiden renderöintiprojektien aikataulujen ollessa yleensä kiireisiä, on käytettävän palvelun oltava helppokäyttöinen ja nopea. Käytettävien 3d-ohjelmistojen on oltava tuettuja renderöintipalvelussa ja mallintamisen on sujuttava jouhevasti.

Ennen 3d-renderöintipalvelun hankkimista on kumppaniehdokkaalta hyvä tarkistaa myös asiakaspalvelun ja tuen saatavuus. Onko palvelu saatavissa sähköpostitse vai puhelimitse, kuinka nopeasti ja millä kielellä. Useat render farmit sijaitsevat Euroopan ulkopuolella ja tuen nopeaa saatavuutta haittaa esimerkiksi aikaero sekä kielimuuri.

Kuulean asiantunteva tukitiimi sijaitsee Suomessa, ja palvelua saa sekä suomen että englannin kielellä. Osaava tukitiimi auttaa niin käyttöönotossa kuin jatkossa arjen mahdollisissa haasteissa. Kuulean alusta soveltuu 3d-animaatioiden renderöintiin mm. Maya, Blender, Guerrilla, 3dsMax ja V-Ray-sovelluksien avulla, ja tuettujen sovelluksien lista kasvaa koko ajan.


3. Toimivuus ja turvallisuus

Kun renderöintiä toteuttaa kiireessä, ei virheisiin ole varaa ja työn jäljen tulisi olla mahdollisimman tasalaatuista. Tekninen laatu voi palvelua ostettaessa olla vaikeasti mitattava asia.

Render farmeja on hyvin eri tasoisia ja osittain myös virheiden määrä vaihtelee. Joillekin toimialoille varmuus siitä, että tiedot sijaitsevat turvallisessa maanosassa voi olla kriittistä. Voi olla oleellista miettiä, missä data eli render farmin palvelimet sijaitsevat.

Kuulean infrastruktuuri- ja ohjelmisto-osaamisen taustalla on kumppanuus ranskalaisen Qarnot Computing yrityksen kanssa. Koska kaikki palvelimemme sijaitsevat Euroopassa, on turvallinen toimintaympäristö taattu. Palvelinpalveluamme käyttää tällä hetkellä mm. johtavat pankki-instituutiot. Olemme läpäisseet heidän auditointinsa, mikä on osoitus alustamme tietoturvan tasosta.


4. Hinta

Ensi ajatus saattaa olla, että pilvirenderöintipalvelut ovat kaikki kovin kalliita. Mielikuva on kuitenkin osittain vanhentunut.

Perinteisissä konesaleissa palvelunsa tuottavilla yrityksillä hinnoitteluun lasketaan konesalin rakennuskustannukset, viilentämiseen sekä varavirtaan tarvittavan sähkökustannukset, operointi sekä miehitetyn konesalin henkilöstökulut.

Koska lämmittimet sijoitetaan jo olemassa olevaan rakennuskantaan, ei Kuulealle synny konesalin rakentamisen kustannuksia. Kuulean servereiden eli lämmittimien sijaitessa jo valmiiksi lämmitettävässä kohteen vesikiertoisessa järjestelmässä, jäävät myös siirtotiehäviöön liittyvät kustannukset pois.


Tämän uniikin hajautetun palvelinkonseptin avulla Kuulealle on mahdollista kilpailijoitaan edullisempi hinnoittelu.

Tärkein pilvirenderöinnin kustannuksiin vaikuttava tekijä on käytetyn prosessoriajan hinta. Kuulean palvelussa voi valita, kuinka nopeasti työsi haluat valmistuvan, eli millaisella prosessorilla renderöinti toteutetaan. Tunti-, kuukausi- tai vuosipohjainen hinta sisältää kaiken tarvittavan konesali-infrastruktuurin renderöinnin tekemiseen. Joissakin tapauksissa hintaan voidaan sisällyttää myös tarvittavat renderöintilisenssit, jolloin asiakkaan ei tarvitse hankkia lisenssejä itse.

5. Vihreys

Tiedätkö miltä animaation renderöinnin hiilijalanjälki näyttää?


Animaation tuotanto käyttää renderöintiprosessin aikana suuren määrän energiaa. Keskimääräisen 90 minuutin animaatioelokuva renderöinti tuottaa 102 MWh lämpöenergiaa. Tällä energiamäärällä voidaan:

  • Lämmittää koko Kankaanpään kaupunki talvipäivänä 6 tunniksi.

  • Kattaa keskikokoisen kerrostalon lämmöntarve puoleksi vuodeksi.

  • Kattaa 10 huoneiston rivitalon lämmöntarve koko vuodeksi.

  • Lämmittää 4-henkisen perheen käyttövesi noin 28 vuodeksi.


Perinteiset konesalit ja datakeskukset tuottavat massiivisen määrän lämpöä suurteholaskentaa tehdessään. Tämä lämpö on pakko siirtää konesalitiloista pois, jotta siellä olevat palvelimet eivät ylikuumenisi. Lämmön siirtäminen pois konesalitiloista aiheuttaa lisäksi ylimääräisiä kustannuksia sekä siirrossa energian siirtohäviötä. Vaikka perinteiset konesalit ovat tehneet paljon saavuttaakseen ekologisempia tapoja toimia, on yksi merkittävimmistä haasteista kuitenkin, kuinka tehokkaasti hyödyntää ja ottaa talteen lämpö joka laskentaprosessien aikana syntyy.


Kuulean mallissa lämmittimien sydäminä toimivat palvelimet tuottavat hukkalämpönsä siellä, missä sitä oikeasti tarvitaan, eli asiakkaidemme kiinteistöissä, jolloin tilojen jäähdytyksestä ja lämmön siirrosta ei synny kustannuksia. Lisäksi Kuulean ratkaisusta tekee ainutkertaisen se, että palvelimet liitetään suoraan kiinteistön lämmitysvedenkiertoon ilman, että välissä on mitään siirtotiehäviöitä. Hajautetun taustajärjestelmänsä ja kiinteistöissä olevien lämmittimien ansiosta Kuulea pystyy dynaamisesti siirtämään lämpöä tuottavia laskentakuormia sinne, missä niitä kullakin ajan hetkellä tarvitaan. Tämä tarkoittaa, että Kuulean konesaliasiakkaan laskentaprosessista syntyvä lämpö voidaan käyttää aina hyödyksi.


Kuulean Green Computing -palvelu tarjoaa aidosti vihreän vaihtoehdon laskentatehoa tarvitseville asiakkaille. Kiertotalouden periaatteiden mukaisen liiketoimintamallin lisäksi Kuulea kompensoi päästöjä, joita syntyy esimerkiksi valmistuksen ja kuljetuksen aikana. Palvelun täysi hiilineutraalius saavutetaankin istuttamalla puita Suomessa, jolla lisäksi työllistetään 4H:n kautta paikallisia nuoria ympäri Suomea.

288 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page