top of page
Sunrise

Kunnianhimo ohjaa toimintaamme

Haluamme toimia sekä itse yrityksenä esimerkillisen vastuullisesti että auttaa omia asiakkaitamme pääsemään omiin ilmastotavoitteisiinsa ekologisilla suurteholaskenta- ja lämmityspalveluillamme.

Kuulealle ilmaston huomiointi on tärkeä osa arvojamme. Jo yritystä perustettaessa oli selvää, että rakennamme toimintatapamme ympäristönäkökohdat huomioiden. Tämän vuoksi yrityksen päästöjä synnyttävät asiat ja toimintatavat suunniteltiin siten, että niistä syntyy päästöjä mahdollisimman vähän.

Ympäristövastuu

Kuulean tavoitteet ympäristövastuun osalta ovat kunnianhimoiset ja tärkeimpänä tavoitteenamme on ilmastonmuutoksen hillintä.

Tavoitteemme

Toteutettujen laskemien pohjalta voimme iloksemme todeta, että olemme jo nyt 100 % hiilineutraali kompensoinnin kautta. Vuoden 2022 aikana tavoitteemme on saavuttaa hiilinegatiivisuus ja sitä kautta positiivinen hiilikädenjälki. Haluamme myös edistää koko ajan hiilineutraalimpia uusia toimintatapoja niiden päästöjen osalta, joita emme voi leikata.

Aerial View of Islands
ilmastositoumus_sininen_JPG-550x550.jpg
GS_Logo_Primary.png

Päästöt ja kompensointi

Olemme laskeneet hiilipäästömme kansainvälisen GHG standardin mukaisesti ja tehneet päästövähennyssuunnitelmat. Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta on hyväksynyt meidät osaksi Ilmastositoumus-järjestelmää.

Päästöjä, joita emme kuitenkaan voi vähentää, kompensoimme Gold Standard Climate+ Portfolion kautta.

bottom of page