Source: Fabelfjord from movie Dunder

Rendering

Ekologisesti, taloudellisesti ja nopeasti !

Kuulean Rendering -palvelu soveltuu erinomaisesti animaatioiden renderöintiin Blender, Maya, Guerrilla ja V-Ray -sovelluksia hyödyntäen.

Konseptimme tuottaa palveluita on uniikki, perustuen lämmityspalveluasiakkaidemme kiinteistöissä sijaitseviin palvelimiin, jotka luovuttavat Green computing -palvelun käytöstä syntyvää hukkalämpöä kiinteistön lämmitykseen. Tämä vähentää merkittävästi palvelusta syntyvää hiilijalanjälkeä perinteisiin konesalipalveluihin verrattuna. Green computing -palvelumme energiatehokkuutta kuvaa parhaiten ERE-kerroin (Energy Reuse Effectivenes), joka on palvelussamme 0,05. Tämä tarkoittaa, että pystymme hyödyntämään palvelussamme tuotetun hukkaenergian 95-prosenttisesti uudelleen lämmitysasiakkaidemme kiinteistöjen. Olemmekin aidosti ekologinen render farm!

Koska palvelumme perustuu kiertotalouden hyödyntämiseen sekä uudenlaiseen kustannus- ja tulonjakoajatteluun, mahdollistaa se myös edullisen hinnoittelun Rendering -asiakkaillemme sekä ekologisen ja erittäin pienellä hiilijalanjäljellä toimivan palvelun.

Asiakkaidemme tietojen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Tästä syystä kaikki liikenne asiakkaalta palvelimille on salattu päästä päähän, minkä ansiosta emme voi tietää, mitä dataa asiakkaamme palvelussamme käsittelee. Palvelumme teknologia-arkkitehtuuria myös auditoidaan vuosittain palvelua hyödyntävien pankkien toimesta Euroopan keskuspankin suositusten mukaisesti.

Palvelumme käytettävyys on huippuluokkaa, koska palvelumme on hajautettu maantieteellisesti ympäri Suomea ja taustajärjestelmämme pystyy automaattisesti siirtämään laskentakuormia eri kiinteistöjen välillä.

Palvelumme tuotetaan kumppanimme Qarnot Computing:n Q-ware -pilvipalvelualustassa. Alustassa on helppokäyttöiset rajapinnat ja laaja tuki eri sovelluksille. Tämän takia lähes mikä tahansa laskentakuorma on nopeasti siirrettävissä, eikä palvelun käyttöönotosta aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Palvelun käyttöönottoon liittyvä tukimateriaali löytyy omalta tukisivustolta, josta löytyvät ohjeet yleisimmin käytössä olevien ohjelmistopinojen liittämiseksi laskentaresursseihin. Olemme myös osa suurempaa Qlab -yhteisöä, jonka avulla pystymme tukemaan ja tarvittaessa toteuttamaan monimutkaisempienkin laskentatoteutusten käyttöönottoja sekä laskentakuormien siirtoja alustasta toiselle.

Palvelumme perustuu on demand -tyyppiseen tuntihinnoitteluun, mutta tarjoamme myös projektikohtaisia ja pidempiin käyttötarpeisiin perustuvaa kiinteää hinnoittelua erikseen sovittaessa.

Alustamme on tuettu seuraaville ohjelmistoille:

Blender - Cycles useita versioita

3DS Max 2021 - Vray 5

Maya 2022 - Arnold 6

Maya 2020 - Arnold 6

Maya 2020 - Vray 4.3, 4.3 Golaem ja 5

Maya 2019 - Vray 4.3 ja 5

Maya 2018 - Vray 4.3

Vray Standalone 4.3 ja 5

Arnold Standalone 6 *

* Käyttö Python SDK:n avulla