Image by Samson

HEATING AS A SERVICE

Se vihreämpi tapa hoitaa kiinteistön lämmitys

Kuulea tarjoaa vihreämmän tavan lämmittää kiinteistöä: Heating as a Service (HaaS), eli lämmitystä palveluna. Palvelumme perustuu asiakkaan kiinteistöön toimitettaviin vesikiertoisiin tai suorasähköisiin lämmittimiin, joilla voidaan korvata lähes mikä tahansa nykyinen lämmitysmuoto. Kiertotaloutta vahvasti hyödyntävän palvelumme ehkäpä mielenkiintoisin piirre syntyy siitä, että palvelumme avulla asiakas ei enää maksa kiinteistön lämmitykseen käytettävästä sähköenergiasta mitään.

Miten tämä voi olla mahdollista?

Lämmittimiemme sydämenä sykkii perinteinen datakeskuksissa käytetty palvelin, jonka laskentakapasiteettia myymme asiakkaillemme. Tämän laskentakapasiteetin käytöstä syntyy lopputuloksena hukkalampöä, jota hyödynnämme asiakkaidemme kiinteistöjen lämmitystarpeisiin.

Eli siis miksi itse lämmittäminen on

ilmaista?

Perinteiset konesalit ja datakeskukset tuottavat massiivisen määrän hukkalämpöä, jota on pakko siirtää konesalitiloista pois, jotta siellä olevat palvelimet eivät ylikuumenisi. Lämmön siirtäminen pois konesalitiloista aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kuulean mallissa lämmittimien sydäminä toimivat palvelimet tuottavat hukkalämpönsä siellä, missä sitä oikeasti tarvitaan, eli asiakkaidemme kiinteistöissä, jolloin tilojen jäähdytyksestä ja lämmön siirrosta ei synny kustannuksia. Tästä syntyvällä säästöllä sekä konesaliliiketoiminnasta saaduilla tuotoilla pystymme kompensoimaan HaaS -palvelua käyttävälle asiakkaallemme kiinteistön lämmityksestä aiheutuneen sähkönkulutuksen täysimääräisesti.

Koska tuotetussa lämmössä käytetään jo kertaalleen hyödynnettyä sähköenergiaa, se luokitellaan CO2 -vapaaksi lämmitysmuodoksi. Lisäksi kompensoimme myös laitteen valmistuksesta aiheutuneet CO2 -päästöt, jolloin koko palvelun hiilijalanjälki on nolla ja palvelua käyttävällä kiinteistöllä on mahdollisuus saavuttaa parempi E-luku. HaaS -asiakkaamme maksaa ainoastaan alkuinvestoinnin sekä palvelumaksun ja suojautuu samalla energiahintojen vaihtelulta. Tällä konseptilla ratkaisu on erittäin kilpailukykyinen muihin markkinoilla oleviin lämmitysratkaisuihin verrattuna.

Palvelumme voidaan kytkeä lähes mihin tahansa vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, kunhan kiertoveden lämmöntarve pysyy alle 60 celsiusasteessa. Palvelumme käyttö edellyttää kuituyhteyden saatavuutta kiinteistöön, parikaapelointia lämmönjakamoon sekä lämmitystarpeita vastaavaa sähkönsyöttöä. Vastaamme palvelussa laitteiden toimivuudesta, ylläpidosta ja lämmöntuotosta koko sopimuskauden ajan.

Palvelumme soveltuu kaikille kiinteistöille ja se skaalautuu kahden kilowatin portain noin 16 kilowatin aloitustehosta useiden satojen kilowattien tehoon.

QH1.png

QH1 -LÄMMITIN

Suorasähkölämmitteisiin ratkaisuihin

 • 650W lämmitysteho per laite

 • 0dB äänitaso

 • Ilmanlaadun ja tilanmittaus

  • VOC kaasut, CO2, lämpötila, kosteus, ääni, ilmanpaine sekä kirkkaus

 • Kännykkäappi

 • Langaton lataus

 • Wlan tukiasema

 • Liitettävissä kiinteistöautomaatioratkaisuihin

QB1.JPG

QB1 -LÄMMITIN

Vesikiertoisiin ratkaisuihin

 • 2kW-4kW lämmitysteho per laite

 • 0dB äänitaso

 • Kytkettävissä rinnakkain

 • Skaalatavissa lähes rajattomasti