Image by Olivier Collet

GREEN COMPUTING

Laskentapalvelut ekologisesti, taloudellisesti ja nopeasti !

Kuulean Green computing -palvelut ovat ekologisempi tapa toteuttaa korkeaa laskentakykyä tarvitsevat simulaatiot, mallinnukset ja muut raskasta prosessorilaskentaa vaativat palvelut.

Konseptimme tuottaa palveluita on uniikki, perustuen lämmityspalveluasiakkaidemme kiinteistöissä sijaitseviin palvelimiin, jotka luovuttavat Green computing -palvelun käytöstä syntyvää hukkalämpöä kiinteistön lämmitykseen. Tämä vähentää merkittävästi palvelusta syntyvää hiilijalanjälkeä perinteisiin konesalipalveluihin verrattuna. Green computing -palvelumme energiatehokkuutta kuvaa parhaiten ERE-kerroin (Energy Reuse Effectivenes), joka on palvelussamme 0,05. Tämä tarkoittaa, että pystymme hyödyntämään palvelussamme tuotetun hukkaenergian 95-prosenttisesti uudelleen lämmitysasiakkaidemme kiinteistöjen lämmittämiseen.

 

Koska palvelumme perustuu kiertotalouden hyödyntämiseen sekä uudenlaiseen kustannus- ja tulonjakoajatteluun, mahdollistaa se myös edullisen hinnoittelun Green computing -asiakkaillemme sekä ekologisen ja erittäin pienellä hiilijalanjäljellä toimivan palvelun.

 

Asiakkaidemme tietojen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Tästä syystä kaikki liikenne asiakkaalta palvelimille on salattu päästä päähän, minkä ansiosta emme voi tietää, mitä dataa asiakkaamme palvelussamme käsittelee. Palvelumme teknologia-arkkitehtuuria myös auditoidaan vuosittain palvelua hyödyntävien pankkien toimesta Euroopan keskuspankin suositusten mukaisesti.

 

Palvelumme käytettävyys on huippuluokkaa, koska palvelumme on hajautettu maantieteellisesti ympäri Suomea ja taustajärjestelmämme pystyy automaattisesti siirtämään laskentakuormia eri kiinteistöjen välillä.

 

Palvelumme tuotetaan kumppanimme Qarnot Computing:n Q-ware -pilvipalvelualustassa. Alustassa on helppokäyttöiset rajapinnat ja laaja tuki eri sovelluksille. Tämän takia lähes mikä tahansa laskentakuorma on nopeasti siirrettävissä, eikä palvelun käyttöönotosta aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Palvelun käyttöönottoon liittyvä tukimateriaali löytyy omalta tukisivustolta, josta löytyvät ohjeet yleisimmin käytössä olevien ohjelmistopinojen liittämiseksi laskentaresursseihin. Olemme myös osa suurempaa Qlab -yhteisöä, jonka avulla pystymme tukemaan ja tarvittaessa toteuttamaan monimutkaisempienkin laskentatoteutusten käyttöönottoja sekä laskentakuormien siirtoja alustasta toiselle.

 

Palvelumme perustuu on demand -tyyppiseen tuntihinnoitteluun, mutta tarjoamme myös projektikohtaisia ja pidempiin käyttötarpeisiin perustuvaa kiinteää hinnoittelua erikseen sovittaessa.

Tuetut ohjelmistot

Machine Learning

Tensorflow

Pytorch

Sickit-Learn

Auto-sklearn

Keras

Big Data / Analytics

R

Spark

Hadoop

Dask

CFD

OpenFOAM

Code_Saturne

Fire Dynamics Simulator

Paraview Web

Biotech

Autodock

Gromacs

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)

Photogrammetry

Meshroom

Weather forecast, Air quality forecast

WRF

ADMS Urban

Electronic Design

ngspice

Compilation

Makisu